رزرو هتل فضاگشت

تالاب عشق آباد شهرری

تالاب عشق آباد
تالاب عشق آباد در موقعیت جغرافیایی N352751 E513106 در استان تهران واقع است. این تالاب یکی از مراکز بسیار عالی برای پرنده نگری در حاشیه تهران است وتا کنون ۱۴۰ ...