بلیط هواپیما سوئیت تبریز

تالاب شیرین سو

تالاب شیرین سو

تالاب شیرین سو

استان همدان, کبودرآهنگ

شده بی نظیر و جذاب است که این استان را به عنوان مامن امنی برای پرندگان مهاجر معرفی می کند. در این میان تالاب انسان ساخت و دائمی شیرین سو از جایگاه ویژه های همراه با سد آبشینه برخودار است. تالاب شیرین سو ۳۰۰ هکتار وسعت دارد و دارای ۴۳ هکتار منطقه آبی است که پشت سد خاکی شیرین سو ایجاد شده است و در حاشیه شهر شیرین سو قرار...