رزرو هتل فضاگشت

تالاب تپراق کندی کجاست

تالاب تپراق کندی پارس آباد
این تالاب  از نفوذ آب رودخانه ارس و چند چشمه کوچک و بزرگ که در جانب جنوب غربی تالاب قرار دارند تامین میشود. این تالاب 15هکتار وسعت دارد.تالاب تپراق کندی که ...