بلیط هواپیما سوئیت تبریز

تالاب بین المللی

خطر بی‌آبی، سایه به سایه هامون

خطر بی‌آبی، سایه به سایه هامون

وارد هامون شد. گفته می شود طغیان و پرآبی هامون در دوره ای هفت ساله صورت می گیرد. در سال 86 نیز پس از 7 سال هامون پرآب شده بود. تالاب بین المللی هامون متشکل از سه بخش است: اولی هامون پوزک است که 90 درصد آن در خاک افغانستان قرار دارد، دومی هامون صابری است که حدود 40 درصد...