جدیدترین ها
رزرو هتل رزرو هتل های شهر وان ترکیه

تالاب بین المللی

خطر بی‌آبی، سایه به سایه هامون

خطر بی‌آبی، سایه به سایه هامون

وارد هامون شد. گفته می شود طغیان و پرآبی هامون در دوره ای هفت ساله صورت می گیرد. در سال 86 نیز پس از 7 سال هامون پرآب شده بود. تالاب بین المللی هامون متشکل از سه بخش است: اولی هامون پوزک است که 90 درصد آن در خاک افغانستان قرار دارد، دومی هامون صابری است که حدود 40 درصد...