رزرو هتل رزرو هتل های شهر وان ترکیه

تالاب بزوجیق

تالاب بزوجیق

تالاب بزوجیق

استان آذربایجان شرقی, هشترود

به این تالاب بزوجیق با بزوجق گفته می شود . موقعیت جغرافیایی این تالاب در 40کیلومتری غرب هشترود بین روستای بزوجیق و گنج آباد در یک فرو رفتگی طبیعی در 46درجه و 45دقیقه و 49ثانیه طول شرقی و 37درجه و 25دقیقه و 34ثانیه عرض شمال واقع شده است . مساحت مساحت تالاب در جدود 10هکتار می...