بلیط هواپیما

تالاب آق قلا کجاست

تالاب آق قلا

تالاب آق قلا

استان گلستان, گرگان

این مجموعه در قسمت جنوبی رودخانه اترک واقع شده و مشتمل بر تالاب‏ها و مرداب‏های اینچه، آلماگل، آلاگل، اینجه برون، بی‏بی شیروان، آجی گل، نمک و دانشمند است که مجموع مساحت آنها ۱۲۵۰ هکتار تخمین زده می‏ شود.آب این تالاب‏ها از رودخانه اترک تأمین می ‏شود. فاصلة تالاب‏ها از یکدیگر بسیار نزدیک است و آب […]