جدیدترین ها
رزرو هتل رزرو هتل های شهر وان ترکیه

تالابهای کشور

نیمی از تالابهای کشور تا ۸۰ درصد خشک شده‌اند

نیمی از تالابهای کشور تا ۸۰ درصد خشک شده‌اند

هر تالاب در هر منطقه به کمک سازمان محیط زیست بیایند. وی از تشکیل دفتر ایستگاههای تالابی مردم نهاد در معاونت محیط طبیعی سازمان محیط زیست خبر داد و افزود: امیدواریم در حوزه تخصصی هر یک از تالابهای کشور در هر شهرستان و استان حداقل یک سازمان مردم نهاد فعال داشته باشیم. معاون محیط طبیعی سازمان محیط زیست با بیان اینکه در حال حاضر...