رزرو هتل رزرو هتل های شهر وان ترکیه

تالابهای چهار محال و بختیاری

ظرفیت پرنده‌نگری تالاب‌های چهارمحال و بختیاری در توسعه گردشگری پایدار

ظرفیت پرنده‌نگری تالاب‌های چهارمحال و بختیاری در توسعه گردشگری پایدار

تالاب بین‌المللی چغاخور و گندمان، علی آباد و سولقان و تالاب‌های چال تَر و چال خشک از جمله تالاب‌های چهارمحال و بختیاری است که به صورت زنجیروار از ضلع جنوبی شهرستان بروجن در امتداد کوه کلار به طرف غرب منطقه گسترده شده و به عنوان مامن و بهشتی برای زندگی و زمستان گذرانی پرندگان مهاجر […]