رزرو هتل فضاگشت

تالابهای اسدآباد

تالاب امامزاده پیرسلمان اسد آباد
«تالاب امامزاده پیرسلمان» تالابی است که محیط طبیعی بکری را در آن تجربه می‌کنید .تالاب امامزاده پیرسلمان در 15 کیلومتری غرب شهر اسدآباد قرار گرفته و 12 کیلومتر مسیر آن ...