رزرو هتل فضاگشت

تالابهای آذربایجان

پرندگان مهاجر
آذربایجان‌غربی با داشتن بیش از ۷۰ زیستگاه آبی شامل تالاب های فصلی و دایمی، دریاچه سدها و رودخانه های دایمی به یکی از کریدوری امن برای پرندگان مهاجر در غرب ...