جدیدترین ها
رزرو هتل رزرو هتل های شهر وان ترکیه

تاغزار

تاغزارهای بیابانهای ایران

تاغزارهای بیابانهای ایران

تاغزارهای بیابانهای ایران در اصل درختچه هایی با نام تاغ که از تیرهٔ تاج‌خروسان ، زیرتیرهٔ اسفناجیان ، با مقاومت زیاد در برابر خشکی و گرما با سیستم ریشه‌ای گسترده که جهت جلوگیری از گسترش کویر از آن استفاده می‌شود ، هستند. در ایران سه گونه از جنس تاغ وجود دارد. سیاه‌تاغ ،زردتاغ یا سفیدتاغ و تاغ بوته‌ای.البته گونهٔ سوم از خانوادهٔ اسفناجیان به نام ترات یا رمس، گاهی اوقات در شمار گون...