بلیط هواپیما

تاریخ و هنر

کهن ترین اثار تاریخی و هنری جهان زیر چکمه های توسعه درحال نابودی است

کهن ترین اثار تاریخی و هنری جهان زیر چکمه های توسعه درحال نابودی است

تاریخ و هنر بشری محسوب می شویم. اینک این آثار کهن در دل صخرها سخت در برابر ما انسانها دیگر توانی ندارند و در حالی که اسرار نامکشوفی در آنها نهفته است با طرحهای عمرانی زیر تیغ تیز لودر و بلدوزر می روند و نقش بر آب می شوند. طرحهای عمرانی و صنعتی را شاید بتوان جایی دیگر اجرا و یا تکرار کرد یا شاید زمانی دیگر بتوانیم سد بسازیم اما آثار هویتی و تاریخی تکرار شدنی نیستند. سنگ نگاره ها از منظر...