بلیط هواپیما

تاریخ مصور ایران

اول گردش در ایران، بعد سفر به دنیا

اول گردش در ایران، بعد سفر به دنیا

زمان زیادی نیاز است. بنابراین در این سازمان باید فرصت کافی برای درک روسای سازمانی از این دستگاه باشد.» وی با تاکید بر اینکه مهم‌ترین دلیل تجمیع سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری این است که آثار موجود در کشور که تاریخ مصور ایران است به دنیا معرفی شود، تصریح کرد: «یکی از دلایلی که باعث شده نتوانیم این تاریخ مصور را در طول سال‌های مختلف به جهان بشناسانیم، تغییرات پی‌درپی...