بلیط هواپیما

تاریخ عکاسی در ایران

ایران، نخستین کشور مسلمانی که هنر عکاسی را پذیرفت

ایران، نخستین کشور مسلمانی که هنر عکاسی را پذیرفت

تحقیقات و پژوهش‌های تاریخی به هر شکل و روشی که انجام گیرد با بهره‌گیری از منابع تصویری و به ویژه عکس می‌تواند از مقبولیت بیشتری بر‌خوردار باشد. عکس به عنوان یک سند پر‌ارزش در دورن خود راز‌ها و اسراری دارد که هر بیننده و اهل تحقیق با اندک دقت و تامل در کادر، رنگ، فرم […]