بلیط هواپیما سوئیت تبریز

تاریخ سرخس

شهر سرخس

شهر سرخس

استان خراسان رضوی, سرخس

سرخس یکی از شهرهای استان خراسان رضوی در شمال شرقی ایران است.این شهر مرکز شهرستان سرخس است. مکان جغرافیایی: این شهر در گوشه شمال شرقی ایران، در مجاورت ترکمنستان(شوروی سابق)، تقریباً بین دو نصف النهار ۳۰ تا ۶۰ و ۱۵ تا ۶۱ درجه شرقی و بین دو مدار ۳۶ و ۳۶ تا ۴۰ درجه شمالی […]