رزرو هتل تفریحات کیش

تاریخ تهران

اسرار جدیدی از تاریخ تهران فاش شد

اسرار جدیدی از تاریخ تهران فاش شد

که هیات باستان شناسی در حال مستندسازی اشیاء و یافته‌های این کاوش هستند و احتمال آن می‌رود اطلاعات باستان شناختی بیشتری از تهران به دست آید. چرا شناختن دولاب در تاریخ تهران مهم است؟ یافته‌های این کاوش باعث شد، سوالات متعدد دیگری هم برای باستان شناسان به وجود بیاید. نخستین سوال این است که محله دولاب واقعا...