بلیط هواپیما

تاریخ بیهقی

گردشگری ادبی همراه با خوانش ادبیات در طبیعت

گردشگری ادبی همراه با خوانش ادبیات در طبیعت

در بستری که پدیدآورنده آن‌ها، آن‌ها را پدید آورده است، مورد توجه و تجزیه و تحلیل قرار گیرد، بنابراین تذکره‌الاولیاءخوانی در نیشابور رقم می‌خورد. همچنان که بناست در اردیبهشت‌ماه دادخواهی حسنک وزیر در خاک خراسان برگزار شود که بخشی از «تاریخ بیهقی» در این شهر اتفاق افتاده است. بنابراین ما ضمن اجرای این پدیده نو جهانی تلاش خواهیم کرد تا بین مخاطب و بحث گردشگری و ادبیات پیوندی را ایجاد...