بلیط هواپیما سوئیت تبریز

تاریخ بخارا

ریچارد فرای؛ قلبی که برای ایران می تپید خاموش شد

ریچارد فرای؛ قلبی که برای ایران می تپید خاموش شد

از گذراندن دوره های چین شناسی و باستان شناسی چین و ژاپن، نزد ˈمحمد سمسارˈ که کارشناس فرش در گمرک آمریکا و دارای مدرک دکترا از دانشگاه پنسیلوانیا بود ،زبان فارسی آموخت. فرای به کمک او کتاب «تاریخ بخارا» اثر نرشخی را ترجمه کرد و همین تبدیل به رساله دکتری وی در دانشگاه هاروارد شد. در سال های 1943 و 1944 به ایران و افغانستان و هند...