بلیط هواپیما

تاریخ باستان شناسی ایران

غار وارواسی

غار وارواسی

استان کرمانشاه, کرمانشاه

این پناهگاه سنگی در یازده کیلومتری شمال شرقی کرمانشاه قرار گرفته است .دراین غار آثار و بقایای دوره موستریان در طبقه مشخص این دوره نمایشگر ادوات و ابزارهای مختلفی است که در عمیق ترین قسمتها قابل مقایسه با آثار غار کبه می باشد .لایه بالاتر و جدیدتر شامل ادوات و تیغه های سنگی مربوط به […]