جدیدترین ها
رزرو هتل رزرو هتل های شهر وان ترکیه

تاریخی و باستانی

یونسکو در حفاظت و نگهداری از تخت جمشید همکاری می‌کند

یونسکو در حفاظت و نگهداری از تخت جمشید همکاری می‌کند

تاریخی و باستانی در جای خود باید مورد توجه قرار گیرد اما از یونسکو می توان در تحقیقات علمی نیز کمک گرفت.احمدی افزود : استان فارس با توجه به موقعیت جغرافیایی می توان جایگاه مناسبی برای راه اندازی مؤسسه تحقیقات آب باشد که از یونسکو درخواست داریم در راه اندازی این مؤسسه برای نخستین بار در کشور کمک کند.وی ادامه داد : با توجه به جایگاه و نقش یونسکو می توانیم شاهد توسعه مبادلات فرهنگی و عل...