رزرو هتل فضاگشت

تاریخچه کوه بمو

کوه بمو شیراز
رشته کوه بمو شیراز، از سلسله جبال زاگرس در استان فارس، واقع در شمال شهر شیراز می‌باشد. ویژگی ها رشته کوه بمو از سلسله جبال در واقع در شمال شهر ...