بلیط هواپیما سوئیت تبریز

تاریخچه پاسپورت

تاریخچه جالب پاسپورت یا گذرنامه

تاریخچه جالب پاسپورت یا گذرنامه

احتمالاً از همان زمان پیدایش مفاهیمی چون حکمرانان و قلمروها، وجود داشته است. اما اولین اشارات به چیزی که امروزه آن را به‌عنوان پاسپورت (passport) می‌شناسیم در انجیل و داستان غالباً مهجور نِحمیا آمده است. تاریخچه پاسپورت احتمالاً از زمانی که جوامع بشری صاحب چیزی به عنوان حکومت در قلمرو یک سرزمین مشخص شدند، اسنادی مشابه گذرنامه هم پا به عرصهٔ وجود گذاشت. در...