جدیدترین ها
رزرو هتل رزرو هتل های شهر وان ترکیه

تاریخچه موسیقی

آواز بیات ترک

آواز بیات ترک

آواز بیات ترک از آوازها و متعلقات دستگاه شور است این آواز حالت یکنواختی دارد و شنونده ای را که عادت به تنوع در موسیقی دارد خسته می کند. اما چنانچه نوازنده و…