رزرو هتل فضاگشت

تاریخچه مس در ايران

مس در ایران
مصنوعات مسی و برنزی که از شهرهای سومری و مصنوعات ساخته شده از مس و آلیاژ آن با قلع که در مصر یافت شده تقریباً متعلق به 3000 سال قبل ...