رزرو هتل فضاگشت

تاریخچه مسجد مهر آباد بناب

مسجد مهرآباد بناب
مسجد جامع مهرآباد بناب با قدمتی که به دوره صفوی بازمی‌گردد. بر اساس کتیبه موجود در ضلع شمالی آن، در سال ۹۵۱ هجری قمری، در دوران حکومت شاه تهماسب یکم ...