رزرو هتل فضاگشت

تاریخچه مسجد حکیم

مسجد حکیم
مسجد حکیم در محل مسجدی واقع شده که در دوران حکومت دیالمه آن را جورجیر می نامیده اند. و چون در انتهای بازار رنگرزان واقع بوده به جامع رنگرزان نیز ...