رزرو هتل فضاگشت

تاریخچه مسجد جامع ورامین

مسجد جامع ورامین
مسجد مهم‌ترین فضای معماری در سر‌زمین‌های اسلامی است که علاوه بر کارکرد دینی و مذهبی و معنوی همواره از نقش اجتماعی سیاسی نیز بر‌خوردار بوده است. اهمیت نقش دینی و ...