رزرو هتل رزرو هتل های شهر وان ترکیه

تاریخچه قلعه اژدها پیکر

قلعه اژدها پیکر

قلعه اژدها پیکر

استان فارس, لار

مجموعه‌ای تاریخی را شکل می‌دهند که از جاذبه‌های گردشگری لار به‌شمار می‌رود. همچنین در بالای تپه مذکور چاهی حفر شده است که به دولاب شهرت دارد و مردم محلی افسانه‌های زیادی پیرامون آن نقل می‌کنند. تاریخچه قلعه اژدها پیکر قدمت و دیرینگی قلعه اژدها پیکر به عصر ساسانیان بر می گردد. بخش های داخلی آن به قدری مقاوم ساخته شده اند که به آن...