بلیط هواپیما

تارسازی

تارسازی به روش سنتی

تارسازی به روش سنتی

برای ساختن سازها علاوه بر مهارت و تجربه ، سازنده ساز باید ذوق و سلیقه خاصی هم داشته باشد و کمی از موسیقی و صداهایی که ساز دارد بداند .در ابتدا با ابزار و وسایلی که تارسازی به روش سنتی نیاز دارد آشنا می شویم که مهمترین آنها عبارتند از چوب برای کاسه و دسته ، استخوان برای نصب روی دسته ، شاخ برای شیطانک و خرک ، چسب برای...