بلیط هواپیما سوئیت تبریز

تادنوس مقدس

تکمیل طرح جامع کلیساهای ثبت جهانی

تکمیل طرح جامع کلیساهای ثبت جهانی

در جریان این بررسی بر اساس مستندات و مراجع 460 کلیسای بدست آمد که پس از بررسی این پایگاه مشخص شد حدود 150 کلیسا در وضعیت قابل قبولی هستند. وی یادآور شد: مشارکت در برگزاری مراسم سالیانه تادنوس مقدس و دعوت از کارشناسان داخلی و خارجی برای شرکت در کارگاه های آموزشی یکی دیگر از اقداماتی است که طی چند سال گذشته در محل کلیسای تادنوس مقدس...