بلیط هواپیما

تاخیر پروازی

صبور باشید ، تا خاطره ای خوش از فرودگاه داشته باشید

صبور باشید ، تا خاطره ای خوش از فرودگاه داشته باشید

تاخیر در پرواز و صف های طولانی فرودگاه ، در همه جای دنیا بخصوص پروازهای ایران بسیار زیاد است و صبر کردن و در صف انتظار نشستن شکنجه ای سخت است .اما چاره ای نیست ،منتظر ماندن جزء جدایی ناپذیر زندگی است. ولی اگر راهی باشد که صف های فرودگاه سریعتر حرکت کنند و تجربه […]