بلیط هواپیما

تاجیکستان

تهران، شهری اسلامی با بازارهای خرید بزرگ

تهران، شهری اسلامی با بازارهای خرید بزرگ

به ظرفیت های دانشگاهی تهران اشاره کرد و اظهارداشت: کثرت دانشگاه ها در تهران نشان دهنده پویایی علمی این شهر است؛ تهران می تواند به ارتقا آموزش مبانی دینی کمک کند. دبیر حرکت وحدت ملی و احیا تاجیکستان نیز فعالیت زنان ملسمان در تهران را قابل توجه توصیف کرد. گلناز طاهراوا که برای دومین بار به ایران سفر کرده بود اظهار کرد: تهران شهری...