بلیط هواپیما سوئیت تبریز

تاثیر تورم

دور نمای استقلال گردشگری از نفت

دور نمای استقلال گردشگری از نفت

که با ذخایر انرژی و اقدامات جایگزینی سوخت مرتفع نخواهد شد. از سوی دیگر، محدودیت‌های جهانی عرضه و بی‌ثباتی قیمت، تهدید بزرگی برای بخش حمل‌ونقل به بار می‌آورد که ضربه خردکننده‌ای را بر کشور وارد خواهد کرد. تاثیر تورم انرژی بر گردشگری طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، یکی از انتظارات بلندمدت مرتبط با کاهش سوخت، تورم انرژی است که در طول بحران‌های سیاسی اخیر مشهود بود....