بلیط هواپیما سوئیت تبریز

بی کیفیت

تحویل جسد نیمه جان صنایع دستی/ صادرات ۱۴ درصد کاهش یافت

تحویل جسد نیمه جان صنایع دستی/ صادرات ۱۴ درصد کاهش یافت

دستی در حوزه داخلی وخارجی را مورد تاکید قرارداد و گفت: تا این نظام که دربر گیرنده تولید و توسعه این محصول است شکل نگیرد صنایع دستی وهنرهای سنتی با آسیب روبرو خواهد شد. صنایع دستی بی کیفیت با قیمت های بالا وی در ادامه از برگزاری همایش راهکارهای راهبردی صنایع دستی درسال آینده خبرداد و گفت: این همایش با همکاری برخی...