بلیط هواپیما سوئیت تبریز

بی آبی اصفهان

اصفهان بر لبه پرتگاه فرونشست

اصفهان بر لبه پرتگاه فرونشست

بارگذاری‌های بی‌چون و چرا بر زاینده رود، ایجاد جاذبه صنعتی و به دنبال آن هجوم جمعیت به تاکید کارشناسان، آنچنان بلایی بر سر اصفهان آورده است که ناگزیر به برداشت‌های بی‌رویه از آبخوان ها شده و از این رشد نامتناسب با آمایش سرزمین، اکنون این خطه را بر لپه پرتگاه فرونشست قرار داده است. به […]