بلیط هواپیما سوئیت تبریز

بین قاره‌ای

برگزاری مراسم جاده ابریشم همزمان با نوروز در اتریش

برگزاری مراسم جاده ابریشم همزمان با نوروز در اتریش

نیک گرفت و با اشاره به خاطرات و میراث تمدنی کشورهای واقع در مسیر این جاده گفت: «جاده ابریشم از این امکان بالقوه برخوردار است که مجددا به فضای مشترکی برای مفاهمه، گفت‌وگو و مبادلات بین فرهنگی و همکاری اقتصادی بین قاره‌ای آسیا و اروپا تبدیل شود.»