بلیط هواپیما سوئیت تبریز

بیمه‌ی راهنمایان

دولت به چه کسانی وام می‌دهد؟/تنباکو را برای اجنه تولید می‌کنند؟

دولت به چه کسانی وام می‌دهد؟/تنباکو را برای اجنه تولید می‌کنند؟

او خطاب به رییس فراکسیون گردشگری نیز گفت: راهنماهای تور را در نظر بگیرید، چراکه آن‌ها می‌توانند تمام جریانات گردشگری را مطرح کنند. پیرمرادیان همچنین به موضوع بیمه‌ی راهنمایان تور اشاره و اظهار کرد: راهنمای تور ماهانه حدود 170هزار تومان از جیب خود، پول بیمه‌ی تأمین اجتماعی می‌دهد. در حالی که دولت میلیون‌ها تومان پول برای بیمه...

دبیرخانه هماهنگی راهنمایان گردشگری ایران تشکیل شد

دبیرخانه هماهنگی راهنمایان گردشگری ایران تشکیل شد

برای به اجماع رسیدن دو صنف موجود برای راهنمایان تور و با هدف احقاق حقوق آن‌ها تشکیل شده است. وی ادامه داد: ما تا کنون به‌عنوان یک صنف رسمی در کشور شناخته نشده‌ایم و جایگاهی نداریم. وضعیت بیمه‌ی راهنمایان تور دلیلی برای اثبات این ادعاست. بنابراین نخستین موضوعی که در دبیرخانه پیگیری خواهد شد، موضوع بیمه‌ی تأمین اجتماعی راهنمایان تور خواهد بود. محاسبه و ثبت حقوق راهنمایان...