رزرو هتل ایران بوم گردی

بیماری خطرناک

رها کردن الاغ زنده در قفس شیر خطرناک است

رها کردن الاغ زنده در قفس شیر خطرناک است

«در ایران در این مورد قانونی وجود ندارد و نمی‌توان با بند قانونی با آن مقابله کرد.» معماریان با هشدار در مورد احتمال ابتلای الاغ‌ها به مشمشه و در نتیجه سرایت این بیماری خطرناک به شیر و انسان گفت: «واضح است که در باغ وحش‌هایی که آنقدر بی‌ضابطه‌اند که الاغ را زنده‌ زنده داخل قفس شیر می‌اندازند الاغ‌ها بابت بیماری مشمشه بررسی...

جاباما