بلیط هواپیما سوئیت تبریز

بیمارستان فیروز آبادی کجایست

بیمارستان فیروزآبادی

بیمارستان فیروزآبادی

استان تهران, شهر ری

بیمارستان فیروزآبادی یکی از قدیمی ترین بیمارستانهای شهرری  است. یکی از جالب ترین و خاص ترین کتیبه های تهران، کتیبه ی نصب شده در بیمارستان فیروزآبادی است.این وقف نامه بر روی سردر قدیمی این بیمارستان قرار دارد.نوشته ای به خط عمادالکتاب با این مضمون که: این مریضخانه وقف است بر فقرا، رعایا و غربا و […]