بلیط هواپیما سوئیت تبریز

بیشه زارهای اسکندری

بیشه زارهای فریدن

بیشه زارهای فریدن

استان اصفهان, داران

از دیگر مناطق مستعد گردشگری رودخانه پلاسجان میباشد که از سمت شهرستان فریدونشهر از غرب به شرق و به سوی سد زاینده رود در جریان میباشد که با توجه به انتقال آب چشمه لنگان و همچنین در آینده انتقال آب خندگستان از این مسیر در تمامی فصول آب بسیار خوبی در آن جریان خواهد داشت. […]