بلیط هواپیما سوئیت تبریز

بیسیم های مجاز

بهترین بیسیم های رادیویی مناسب طبیعت گردی

بهترین بیسیم های رادیویی مناسب طبیعت گردی

بیسیم های مجاز ایران به صورت تکی، بهمراه متعلقات ارائه میگردد و تمامی بیسیم هایی که به صورت جفت ارائه میگردد غیر مجاز بوده و فاقد مجوز از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی میباشند و در صورت نیاز به استفاده از تجهیزات رادیویی، از تهیه این دستگاهها خودداری و از دستگاههای بیسیم مجاز دارای مجوز استفاده نمایید. بی سیم ها به صورت عامیانه شامل :بیسیم ، بی سیم ، واکی تاکی ، بیسیم مجاز ، ...