رزرو هتل ایران بوم گردی

بیابان گردی

کویر، بیابان و گردشگری

کویر، بیابان و گردشگری

مناطق خشک، کویری و بیابانی حدود ۳/۱ سطح خشکی های جهان را تشکیل می دهند و قسمت اعظم کشور ایران ( حدود ۹۰% ) نیز در قلمرو مناطق نیمه خشک، خشک، بیابانی و نیمه بیابانی قرار دارد. وجود چنین وسعتی از نواحی خشک در سطح جهان و ایران لزوم توجه به پتانسیل های مناطق فوق […]

وقتی بیابان های ایران مقصد اصلی گردشگران خارجی می شود

وقتی بیابان های ایران مقصد اصلی گردشگران خارجی می شود

جنب حاره بوده و بخشی از کمربند بیابانی بزرگ کره زمین هستند که بخش های دیگر آن را بیابان های مشهوری همچون شبه جزیره عربستان، صحرای آفریقا، سونورای مکزیک، نوادای آمریکا تشکیل می دهد. ** ظرفیت های بیابان گردی زیاد است اسماعیل کاویانی کارشناس گردشگری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری روز سه شنبه به خبرنگار فرهنگی ایرنا گفت: باتوجه به اقلیم جغرافیایی...

جاباما