بلیط هواپیما سوئیت تبریز

بیابانزایی

تهدید خفته در فلات مرکزی ایران

تهدید خفته در فلات مرکزی ایران

افزایش ریزگردها در این منطقه از کشور دامن می زند. در سمنان 22 کانون بحران فرسایش بادی شناسایی شده است که حداقل یک میلیون و 263 هزار هکتار از عرصه های طبیعی استان را در صورت مهار نشدن پدیده بیابانزایی تهدید می کند. از سویی دیگر خشکسالی های مستمر و کاهش بارش ها در فلات مرکزی کشور به تشدید بیابانزایی و نفوذ کانون فرسایش بادی و ریزگردها در...