بلیط هواپیما سوئیت تبریز

بچه‌ها در سفر

منتظر هدایای سفر باشید

منتظر هدایای سفر باشید

به شما هدیه کند. اگر ناهارتان دیر می‌شود می‌خواهد اراده شما را تقویت کند. اگر توانستید با تمام مشکلات سفر احساس آرامش کنید، سفر به شما بزرگ‌ترین هدیه‌اش را داده است و آن روزهای خوش سفر است. ● بچه‌ها در سفر از هما داوری خواستیم راجع به بچه‌ها در سفر برایمان بگوید: بچه‌ها سازگارتر از پدر و مادر‌ها هستند. اگر والدین سختی را تلقین نکنند بچه‌ها خیلی...