بلیط هواپیما سوئیت تبریز

بویین میاندشت

بویین میاندشت

بویین میاندشت

استان اصفهان, بویین ومیاندشت

جمعیت : 10479 کد تلفن : 372 بوئین و میاندشت نام یکی از شهرهای استان اصفهان در مرکز ایران است. موقعیت جغرافیایی و تاریخچه مختصر شهر بوئین میاندشت بویین میاندشت از جمله شهرهای شهرستان فریدن ، واقع در 25 کیلومتری داران(مرکز شهرستان) می باشداین شهر در غرب استان اصفهان واقع شده و در حقیقت بخش بوئین میاندشت مرز بین استانهای اصفهان و لرستان است....