بلیط هواپیما سوئیت تبریز

بوم گرد

بوم گردی ایران، جامانده از قافله جهانی

بوم گردی ایران، جامانده از قافله جهانی

اراک - ایرنا - گردشگری و بوم گردی صنعتی است که نقش مهمی در اقتصاد جهانی بازی می کند و اکثر کشورها درصدد رشد گردشگری هستند اما، ایران با وجود مزیت های متعدد در این حوزه فاصله زیادی دارد. به گزارش ایرنا، گردشگری به عنوان یکی از کانون های محرک در رشد اقتصادی کشور به شمار می رود و دولت ها همواره به نقش و اثربخشی این صنعت در...