بلیط هواپیما سوئیت تبریز

بوستان مهندس صبوری سیرجان

بوستان مهندس صبوری

بوستان مهندس صبوری

استان کرمان, سیرجان

این مکان به نام مهندس صبوری (شخصی که در شهرداری زحمات زیادی کشیدند و به علت ناراحتی قلبی از دنیا رفتند) گذاشته شده و مکان خوبی برای ورزش صبحگاهی می باشد . آدرس : کرمان – سیرجان‎ بلوار سید جمال الدین اسدآبادی