بلیط هواپیما سوئیت تبریز

بوستان ارتش

بوستان ارتش ، تبدیل پادگان ۰۶ تهران به بوستان

بوستان ارتش ، تبدیل پادگان ۰۶ تهران به بوستان

اعضای شورای شهر تهران روز سه شنبه در دویست و هفدهمین جلسه خود، یک بند از صورتجلسه کمیته فرعی نامگذاری شورا مبنی بر نامگذاری پادگان ۰۶ ارتش به بوستان ارتش را در دستور کار قرار دادند. «محمدجواد حق شناس» رییس کمیسیون فرعی نامگذاری در این خصوص گفت: موضوع پادگان ۰۶ بیش از یک دهه از مباحثی بوده است که توسط شورای شهر، شهرداری و مدیریت شهری و...