بلیط هواپیما سوئیت تبریز

بوروکراسی

بخش خصوصی غایب بزرگ صنعت گردشگری ایران

بخش خصوصی غایب بزرگ صنعت گردشگری ایران

سیاست تعامل ایران با کشورهای غربی و تنش زدایی که از برنامه های دولت تدبیر و امید است ما آغاز خوبی در عرصه گردشگری داشته ایم. **سرمایه گذاران در پیچ و خم بوروکراسی اداری هر چند مسؤولان سازمان میراث فرهنگی و گردشگری کشور بر توسعه ی زیرساخت ها و تأسیسات گردشگری و تفریحی در کشور تأکید می کنند...