بلیط هواپیما سوئیت تبریز

بودجه پیشنهادی

سه نقد به بودجه پیشنهادی گردشگری

سه نقد به بودجه پیشنهادی گردشگری

دنیای‌اقتصاد- شیما رئیسی: کارشناسان اقتصاد گردشگری بر این باورند که در تخصیص بودجه به این صنعت، بیش از آنکه حجم اختصاص داده شده مهم باشد، جزئیات برنامه‌ها و فعالیت‌ها و سهم هر فعالیت به صورت مشخص و جزئی از اهمیت برخوردار است. از طرفی دیگر تعیین ساز و کار نظارتی و طراحی نظامی که دستگاه‌ها […]